Skip to main content
Play Video

Vad är en brandingenjör?

Plugga till brandingenjör?

I Sverige finns det två lärosäten som erbjuder brandingenjörsutbildning – ett i söder och ett i norr.

På respektive hemsida kan du läsa mer om utbildningens upplägg:

Lund

Läs mer om brandingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola →

Luleå

Läs mer om brandingenjörsprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet →

Brandingenjör inom räddningstjänst

”Under utbildningen får man lära sig hur brand sprider sig och hur olika material brinner. Det är viktigt att ha med sig när man åker ut på larm för att veta vad man kan förvänta sig från branden och därefter kunna fatta rätt beslut.”  – Victoria, Brandingenjör

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som brandingenjör inom räddningstjänsten?
Spana in brandingenjorerna på Instagram.

Efter brandingenjörsexamen finns det möjlighet att läsa vidare en ettårig utbildning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Revinge. Med denna utbildning får du behörighet att arbeta operativt inom svensk räddningstjänst. Mer om RUB-året kan du läsa på MSB:s hemsida.

”Brandingenjörsprogrammet är väldigt, väldigt kul och jag skulle rekommendera det till vem som helst som funderar på en teknisk utbildning.”

– Erik, Brandingenjör i Sydney

Brandingenjör inom samhällsbyggnad

”Eftersom man är med i så många olika projekt så får man också träffa väldigt mycket människor. Det är ett socialt yrke och det passar mig väldigt bra. Det bästa är att ingen dag är den andra lik, jag får lösa problem tillsammans med mina kollegor och andra projektörer.”  – Matilda, Brandkonsult

Som brandingenjör inom den privata sektorn arbetar man ofta med utformandet av nya och befintliga byggnader för att möta samhällets krav på säkerhet. Under brandingenjörsutbildningen får man bland annat lära sig samhällsplanering och byggnadsteknik. Man får även lära sig avancerade metoder för att kunna uppnå en bra personsäkerhet i komplexa byggnader som exempelvis arenor och köpcentrum.

”Som brandingenjör så ställs man mot utmaningar när man har massor av innovationer som exempelvis solceller eller elbilar och de kan medföra en ökad brandrisk. Då är det viktig att brandingenjörer är med i processen och kan kolla på säkerheten kring de här innovationerna. På det sättet är man med i den hållbara utvecklingen av samhället.”

– Claude, Doktorandstudent inom Brandteknik

Brandingenjör inom försäkringsbranschen

”Det absolut bästa med just sågverk är att processen är så tydlig. Det är mycket kraft i rörelse, ofta stora anläggningar och ibland är det upp till miljardbelopp som ska försäkras. Det är mäktigt på något sätt att vara med i hela den processen.”  – Anton, Brandingenjör

Försäkringsbranschen är en annan del av den privata sektorn där man kan finna brandingenjörer. Här består en stor del av arbetsuppgifterna att besikta företag och industrier i syfte av att veta vilka risker som försäkras och för att hjälpa kunderna att bedriva ett skadeförebyggande arbete.

Studentlivet

Oavsett om du väljer att plugga i Luleå eller Lund så kommer du få en fantastiskt rolig studietid! Många som börjar studera flyttar hemifrån för första gången, vilket ibland kan kännas lite nervöst, men de välkomnande studentorganisationerna hjälper dig att komma igång på bästa sätt. Tveka inte att spana in brandstudenternas sociala medier för att få en inblick i hur plugget kan se ut.

Sociala medier

Studentförening i Lund: BIIF
Studentförening i Luleå: BRINN
Brandstudenter i MSB Revinge: RUB 2023
Studentblogg i Luleå: Plugga brand i norr
Brandteknik i Lund: The Fire Laboratory

Brandingenjör.nu är ett ideellt projekt skapat i syfte att sprida kunskap kring brandingenjörsyrket. Filmen har gjorts möjlig tack vare ett starkt engagemang och givmilda donationer från privatpersoner och aktörer inom branschen.
Filmen är fri att dela oavsett om du är privatperson eller representerar ett företag, räddningstjänst eller annan verksamhet.
Korta versioner av filmen finns att hämta här:
Ladda ner (.zip) 433 MB
Den komprimerade mappen innehåller klipp i två längder (10 och 59 sekunder) i stående-, liggande- och kvadratiskt .mp4-format.
Har du frågor om projektet?
Kontakta Eric.
Har du synpunkter på hemsidan?
Kontakta Jonas.
Frågor om utbildningen eller studentlivet?
Kontakta lärosätena eller studentföreningarna via länkarna ovan.